Duodjáris gieđat/Skillful hands

Søker
RiddoDuottarMuseat - De Samiske Samlinger
Finnmark
Samarbeidspartner
Foundation of the Sami Cultural Heritage
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
188 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
460
Russiske
80
Norske
300
Ungdom
300 (norske og russiske)

­­

RDM – De Samiske Samlinger ønsker med dette prosjektet å produsere en utstilling med en påfølgende ungdomsdebatt, for å formidle informasjon om kildinsamisk duodji og kultur knyttet til personlige opplevelser av samtidshistorien. Dette ønsker museet å gjøre gjennom en fortelling om livet og arbeidet til en anerkjent duodji-utøver, Anastasia Mozolevskaja (1935-2015). Hun var en markant skikkelse og ildsjelen i revitalisering og utvikling av samisk duodji på russisk side av Sápmi. Anastasia var en fremragende mester i samisk perleornamentikk, skinnarbeid, tradisjonell samisk bekledning og samisk duodji generelt. Utstillingstemaer inkluderer samisk ornamentikk, tradisjonell og moderne bekledning, kart over tradisjonelle kildinsamiske bosetningsområder, den dramatiske samtidshistorien i den østlige Sápmi, fortellertradisjoner, levvd (joik) tradisjoner og revitalisering av den samiske materielle kulturen på russisk side.

Utstillingen skal bidra til å endre gamle stereotypier om østsamer, og skape debatt og meningsutvekslinger om samisk identitet og selvbilde, kunsten å klare seg og betydningen av en personlig innsats i bevaring og videreutvikling av samisk kultur og tradisjoner. Museet samarbeider med Karasjok kommune, videregåendeskole i Karasjok og den profesjonelle skolen Northern College i Lujaavr (rus.: Lovozero) om planlegging og gjennomføring av en ungdomsdebatt, som vil bli knyttet til utstillingen og opplæringen på skolene. Dette vil bli et debattspill med debattledere og to grupper ungdom, som vil argumentere og opponere for og imot forskjellige påstander, knyttet til overnevnte temaer. Vi ønsker å skape levende debatt om hvordan utvikling av samisk kultur er knyttet til tradisjonelle samiske bosetningsområder og familierøtter. Vi vil vise fram og diskutere, hvilke strategier samer har valgt og velger fremdeles for å opprettholde sin samiske identitet når de har blitt fratatt deres tradisjonelle levesett.

Duodji-utstillinger er sjeldent rettet mot ungdom. Museet med partnere ønsker å lage en utstilling og medfølgende aktiviteter som vil inkludere både voksne og ungdom, samt profesjonelle duodjiutøvere og dem som er under opplæringen i duodji. Karasjok kommune bidrar til både utstillingsarbeidet og ungdomsarrangementet som del av sitt arbeid knyttet til vennskapsavtale mellom Karasjok kommune og Lovozero, samt sin satsting på ungdom, samisk språk og kultur.