Cultural Exchange and Indigenous Lifestyle in the North

Søker
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Nenets secondary school
Nenets
Barentssekretariatets støtte
178 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
21
Russiske
12
Norske
9
Ungdom
17 (norske og russiske)

­­

Samarbeidet mellom våre tre skoler er basert på språk- og kulturutveksling, og to gjensidige besøk mellom norske, russiske, nenetsiske og komi-ungdommer. Ni deltagere fra Pasvik folkehøgskole og tolv fra samarbeidsskolene i Narjan-Mar møtes for å lære hverandres kulturer å kjenne gjennom presentasjoner, felles aktiviteter og workshops, og alle får kjennskap til urfolks situasjon i Barentsregionen. Et hovedmål i dette prosjektet er også å konsolidere samarbeidet (som startet opp i 2017-2018) mellom skolene for å få til et varig prosjekt, og samtidig utvikle nye samarbeidsområder.