Big changes start with small action

Søker
Natur og Ungdom
Troms
Samarbeidspartner
Priroda i Molodëzh
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
253 000 NOK
Satsingsområde
Miljø
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
142
Russiske
114
Norske
26
Ungdom
119 (norske og russiske)

­­

Natur og Ungdom, Kompot og Priroda i Molodezh driver gjensidig erfaringsutveksling for å lære om miljøutfordringer på tverrs av landegrenser. Samarbeidsprosjektene i søknaden har fokus på rekruttering av nye aktive miljøengasjerte ungdommer i Barentsregionen.