Barentssamarbeid for utvikling av fotballtilbud for jenter og gutter i tillegg til trener og dommerutvikling

Søker
Finnmark Fotballkrets
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk Regional Football Federation
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
455 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
520
Russiske
420
Norske
100
Ungdom
415 (norske og russiske)

­­

Finnmark Fotballkrets søker om støtte til et prosjekt der vi ønsker å videreutvikle samarbeidet rundt spillerutvikling både for gutter og jenter. Vi ønsker også at prosjektet skal bidra til både interesse og forståelse for kulturforskjellene som ligger mellom landene. Første store aktivitet er 24.-27.mai da det er regionalt mesterskap for Murmansk oblast I 2017 deltok Finnmark Fotballkrets for første gang i det regionale mesterskapet og det var en stor opplevelse for alle som deltok. Fotballkretsen er allerede invitert til å delta også i 2018.