Barentsplus 2018-2019

Søker
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Samarbeidspartner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
1 700 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Barentspluskontoret ved UIT - Norges arktiske universitet sørger for å oppfordre høyere utdanningsinstitusjoner. I den norsk-russiske Barentsregionen til å utvikle og utveksle kunnskap, kompetanse og erfaringer, samt støtter opp om bygging av en felles Barentsidentitet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
53
Russiske
30
Norske
23
Ungdom
23 (norske og russiske)