Barentsleiren 2018

Søker
Troms Orienteringskrets
Troms
Samarbeidspartner
OK Karelia
Karelia
Barentssekretariatets støtte
85 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
50
Russiske
19
Norske
20
Ungdom
38 (norske og russiske)

­­

Troms orienteringskrets har siden 2011 arrangert ungdoms-(sommerleir) for 15-35 ungdommer i aldersgruppen 11-14 år i et konsept man er ganske fornøyd med. I 2016 deltok en stor kontingent fra OK Karelia fra Petrozavodsk i Russland slik at man ble i alt ca 50 deltakere og lagledere. Arrangementet i 2016 kunne gjennomføres takket være støtte fra Barentssekretariatet. Ungdomsleiren blir lagt til Sørreisa sentralskole i tida 25.6- 1.7. Sørreisa o-lag har vært en viktig samarbeidspartner for den praktiske gjennomføringen.. For 2018 håper man på deltakelse fra Finnmark, Nordland, Sverige og Finland foruten Russland.