Barents Sound Design - NUFF

Søker
Filmveksthuset-TVIBIT/NUFF
Troms
Samarbeidspartner
InFilm & Creative Spirits
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
135 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Nordisk Ungdoms Film Festival (NUFF), Filmveksthuset TVIBIT (FVH) og InFilm/Creative Spirit Arkhangelsk skal arrangere en workshop i tidsrommet 22 juni-1 juli 2018 i Tromsø. Under tittelen "Barents Sound Design" skal 8 deltakere fra Nord-Norge og Nordvest-Russland møtes for erfaringsutveksling, kompetansebygging og for å lage filmmusikk til NUFF sine workshopfilmer. Målet for prosjektet er å videreutvikle norsk-russisk samarbeid innenfor talentutvikling på filmmusikk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
10
Utenlandske
5
Norske
5
Ungdom
8 (norske og utenlandske)