Barents Exchange 2018

Søker
FRI Finnmark
Finnmark
Samarbeidspartner
Maximum
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
371 000 NOK
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
310
Russiske
50
Norske
250
Ungdom
50 (norske og russiske)

­­

FRI og Maximum søker for andre året på råd om midler til å arrangere Barents Exchange 2018 i Kirkenes. Arrangementet vil bestå av en fire dagers konferanse og et åpent Pride-arrangement, og er en videreføring av Barents Exchange 2017. Målet med arrangementet er å knytte sterkere bånd mellom lhbti-aktivister og menneskerettighetsforkjempere i Barentsregionen og skape økt engasjement og kunnskap om lhbti-personer i regionen blant befolkningen forøvrig.