Arktisk takt - ungdom og tradisjonskultur

Søker
UKM Arctic
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Regional Music College
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
138 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

UKM Arctic Troms, Arkhangelsk College og folkedansprosjektet "Bygda Danser" Troms (Tromsø) og Folkemusikk Nord (Målselv) skal sammen lage et folkedansmøte for ungdomsartister. Prosjektet skal gjennomføres i Tromsø. Talentutvikling, erfaringsutveksling og kompetansebygging på ungdomskultur er de viktigste målene med workshopen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
27
Utenlandske
11
Norske
16
Ungdom
24 (norske og utenlandske)