Viking legends at Taibola Festival

Søker
Lofoten Vikinglag
Nordland
Samarbeidspartner
Taibola festival
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes
juli 2017

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
60
Ungdom
13 (norske og russiske)

­­

Taibola og Lofoten Vikinglag vil under denne tre dagers festivalen etablere samarbeid innen tradisjonelt skandinavisk håndverk og livsstil i tillegg til historisk rekonstruksjon gjennom å involvere spesialister, mestere og entusiaster. Det nordlige maritime museum vil stå i spissen for de totalt tre museene i Arkhangelsk som er ventet å ta del i nettverket, viet til maritim skandinavisk historie og nye prinsipper for interaksjon innenfor museenes utforming.