Treningssamling med Mosshor bryteklubb

Søker
Narvik Atletklubb
Nordland
Samarbeidspartner
Mosshor Bryteklubb
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
74 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
8
Ungdom
6 (norske og russiske)

­­

Mosshor bryteklubb i Murmansk arrangerer treningssamling for brytere. Vi i Narvik Atletklubb og Kirkenes Bryteklubb er invitert til å delta for å skape videre bånd mot Mosshor bryteklubb, og vi tenker på dette som en god start opp mot flere reiser til Murmansk i sesong 2017/18.