Street summit 2017

Søker
Kulta Tromsdalen Kulturhus
Troms
Samarbeidspartner
Anton Shamshin
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
26
Ungdom
15 (norske og russiske)

­­

Arktisk Graffiti, Kulta, Festspillene i Nord Norge og Rampestrek ønsker å samle gatekunstnere fra Barentsregionen til et kunstnerisk møte i Harstad parallelt med den internasjonale arktiske konferansen og møteplassen Arctic Arts Summit. Kunstnerne får frie tøyler på avklarte flater til politiske, kunstneriske kommentarer, men som samarbeids-verk. På denne måten må kunstnerne dele erfaringer og drøfte politiske utfordringer fra sin hverdag. I tillegg utfordres de kunstneriske uttrykk og vi bygger nye nettverk.