Rekruttering til russiskfaget i skolen

Søker
Kongsbakken videregående skole
Troms
Samarbeidspartner
Gymnas nr 1
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
24
Ungdom
20 (norske og russiske)

­­

Russiskelever på Sommerlyst besøker Gymnas nr. 1 i Murmansk. Vertskapet er elevene som lærer norsk på Gymnas nr. 1. Besøket blir et gjensyn, og elevene vil også ha kontakt med hverandre i for- og etterkant. Hensikten er å motivere elever som akkurat har begynt med norskopplæring til å fortsette med språket, men også knytte kontakt mellom lærere.