Pomorkulturprosjekt Norge - Russland

Søker
Norsk Pomorakademi
Finnmark
Samarbeidspartner
Creative Assosiation "Taibola Arcitects"
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
82
Ungdom
42 (norske og russiske)

­­

Styrke og utvikle de historiske og kulturelle relasjonene mellom folk i Vardø og folk i Arkhangelsk, på ulike nivåer. Bygge fysiske historiske merker både i Vardø og i Arkhangelsk som understreker så vel den historiske som den fremtidige relasjonen mellom de samme folk. Gjøre dette under Pomorfestivalen 2017. Faller inn under vennskapsbyavtalen mellom Vardø og Arkhangelsk.