Pasvik International 2017

Søker
IL Pasvik Hauk
Finnmark
Samarbeidspartner
Fotballskole nr 10
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
52 000 NOK
Satsingsområde
Idrett
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
311
Ungdom
272 (norske og russiske)

­­

Pasvik International er en fotballskole og -turnering for barn i alderen 10-14 år. Fotballskolen er en tradisjon i kommunen og bidrar til fin kontakt og samarbeid over landegrensene med 25-50 deltagere fra Russland. Selve turneringen avholdes 10. og 11. juni 2017 på Svanvik, mens forberedelse, gjennomføring og etterarbeid pågår hele året.