Økt kunnskap om verneutstyr - Bedre sikkerhet på arbeidsplassene i Barentsregionen

Søker
Arbeidshelse i Nord
Troms
Samarbeidspartner
Kola Research Laboratory of Occupational Health
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Satsingsområde
Helse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
8
Russiske
4
Norske
4

­­

Arbeidshelse i Nord ved UiT Norges Arktiske Universitet, Arbeids- og Miljømedisinsk Avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Kirovsk Research Laboratory of Occupational Health skal i 2018 starte et treårig norsk-russisk prosjekt med til sammen 8 deltakere. Prosjektet skal øke kompetansen innen bruk og valg av personlig verneutstyr og dermed øke sikkerhet og helse på arbeidsplasser i Barentsregionen.