Norsk -Russisk friluftsskole

Søker
Polarsirkelen friluftsråd
Nordland
Samarbeidspartner
Karelske republikanske sentrum for friluftsarbeid med barn og ungdom
Karelia
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
36
Ungdom
30 (norske og russiske)

­­

Polarsirkelen friluftsråd skal i uke 32 arrangere Friluftsskole i Mo i Rana. Her deltar 25 barn i alderen 10 - 14 år sammen med 4 norske lærere. Vi inviterer 5 elever og 2 lærere fra Karelska republikanske sentrum for friluftsarbeid med barn og unge i Petrozavodsk. Alle skal så delta på Friluftsskolen i uke 32 samt ha en avsluttende fjelltur lørdag 12.august. Målet med å samle både norske og russiske barn til en slik Friluftsskole er å la elevene og lærerne bli kjent med hverandre og hverandres kultur og gjensidig lære av hverandre.