Kulturkoordinater i nord

Søker
Finnmark fylkeskommune
Finnmark
Samarbeidspartner
Komiteen for kunst og kultur i Murmansk oblast
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
268 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
123

­­

Finnmark fylkeskommune arrangerer i samarbeid med Kulturkomiteen i Murmansk kulturkonferanse og feiring av 30-årsjubileet for det bilaterale/avtalefestede kultursamarbeidet mellom Finnmark fylkeskommune og Murmansk oblast.