KINO Nordic Project

Søker
Figurteateret i Nordland
Nordland
Samarbeidspartner
Anna Ivanova
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
96 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes
juni 2017

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
12

­­

Théâtre Incliné, Festspillene i Nord-Norge, Figurteatret i Nordland og Anna Ivanova skal i løpet av kort og intensiv 10 dagers periode i juni 2017 produsere og komponere en videoinstallasjon som skal benyttes og vises på The Arctic Arts Summit, Festspillene og Den Canadiske Ambassaden i Norge. Prosjektet vil også tilknyttes prosjektet Nordcité som omfatter produksjon av forestillinger, presentasjoner, installasjoner, kortfilmer og workshops med mere.