Internasjonal miljøcamp for ungdom - Hamningberg 2017

Søker
Inter Arctic Media
Troms
Samarbeidspartner
Ergo avd Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
340 000 NOK
Satsingsområde
Miljø
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
130
Ungdom
100 (norske og russiske)

­­

The Dale Oen Experience i samarbeid med Inter Arctic Media i Tromsø dannet i februar 2017 en organisasjon for russisk, europeisk og amerikansk ungdom for forskning og bekjempelse av forurensning i verdenshavene, med spesielt fokus på mikroplast-problemet.