”Homo Ludens”: Man lærer så lenge man leker

Søker
UIT Norges Arktiske Universitet
Troms
Samarbeidspartner
Murmansk arktiske statlige universitet
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
140 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
40
Ungdom
30 (norske og russiske)

­­

Faggruppene i norsk som andrespråk og russisk som fremmedspråk ved Institutt for språk og kultur ved UiT vil høsten 2017 og våren 2018 gjenomføre sosiale og kreative aktiviteter utenfor klasserommet for norske og russiske studenter som lærer hverandres språk (UiT, RuNo). Oktober 2017 gjennomføres filmproduksjon (UiT, MASU, REC.A) og i mai 2018 arrangeres teaterverksted (UiT, NArFU, RuNo). Mer fokus på muntlige og kreative metoder vil styrke undervisningskvaliteten i språkopplæringen.