Gruben Barnekor - Wind of change

Søker
Gruben barnekor
Nordland
Samarbeidspartner
Petrozavodsk musikk- og korskole
Karelia
Barentssekretariatets støtte
88 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
55
Ungdom
55 (norske og russiske)

­­

Formålet med prosjektet er å la ungdommer fra Petrozavodsk og Rana bli kjent med hverandre gjennom felles kulturaktivitet. Gruben barnekor får beøk av Petrozavodsk Musikk- og korskole. Gruben barnekor får besøk fra Petrozavodsk musikk- og korskole i uke 33, fra 13.-19. august.Vi skal vi synge, spille og ha opptredener i lag