Faglig samarbeid om tuberkolose over grensen

Søker
Helse Nord
Finnmark
Samarbeidspartner
Tuberkolosesykehuset
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes
juni 2017

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
18

­­

Tuberkulosesykehuset i Murmansk og Rådgivningsgruppen for Tuberkulose i Helse Nord ønsker å innlede et faglig samarbeide for kompetanseutveksling og felles status på forekomsten av tuberkulose i hverandres land. Målet med konferansen 13.-15. juni 2017 er å tilrettelegge for videre samarbeid rundt tuberkulose samt nettverksbygging mellom fagfolk.