Bli kjent med vår nabo Russland

Søker
Alta ungdomsskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Gymnasium nr. 9
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes
september 2017

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
57
Ungdom
51 (norske og russiske)

­­

Klasse 10 E ved Alta Ungdomsskole skal reise på klassetur til Murmansk for å knyte relasjoner med en klasse på Gymnasium nr. 9 og bli bedre kjent med naboene i øst.