Barents Bird Interns in Harstad

Søker
Festspillene i Nord-Norge
Troms
Samarbeidspartner
Barents Bird Festival
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
24
Russiske
4
Norske
20

­­

Fire engasjerte frivillige/stab tilknyttet Barents Bird Festival fra Murmansk ønsker å komme på hospitering til Arctic Arts Summit og Festspillene i Nord-Norge for å knytte nettverk og få mer erfaring i omfattende arrangement hvor samarbeid står i fokus.