Barents AQUAW&W

Søker
Nord Universitet
Nordland
Samarbeidspartner
Murmansk State Technical University
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
184 000 NOK
Satsingsområde
Næring
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
72
Russiske
28
Norske
28
Ungdom
21 (norske og russiske)

­­

Prosjektet skal gjennom avholdelse av to «work shops», i Bodø og i Murmansk, og utdanning av masterstudenter, formidle kunnskaper og erfaringer om oppdrett av nye arter i arktiske strøk til Kolarctic prosjektet og andre interessenter i Nord Norge og i Nord vest Russland. Gjennom bidrag til utviklingen av en bærekraftig og økonomisk levedyktig akvakulturnæring i Barentsregionen skal prosjektet bidra til å oppnå hovedmålet for den norske/russiske deltakelsen i Kolarctic prosjektet Aqua W&W.