Arctic Symphony

Søker
HHIJOO MOON
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk state chamber orchestra
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
210 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes
juni 2017

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
38
Ungdom
3 (norske og russiske)

­­

Prosjektet har som visjon: «Mer og bedre musikk til flere», og har tre mål:

  1. Kunstnerisk utvikling med profesjonell konsertproduksjon og turnevirksomhet i regionen.
  2. Utvikle et nettverk for det samlede musikkmiljøet i regionen.
  3. Musikklivet som instrument for økt bolyst i regionen.

Arctic Musicians ønsker å presentere nykomponert musikk av russiske- og norske komponister i samarbeid med Arkhangelsk statlige kammerorkester, norske og russiske musikere. Symfoni nr. 12 – Arctic Symphony av Kjell Mørk Karlsen, vil bli spesialskrevet til det nye orgelet i Tromsø domkirke som skal skje i juni i Tromsø domkirke 2017.

Det blir urfremføring-"Arctic Symphony" ved avslutningskonsert den 18. juni under "Internasjonal Orgelfestival" i Tromsø domkirke. Vladimir Onufriev skal lede og dirigere symfonien. Orgelsolist er konsertorganist Hijoo Moon. 14 musikere fra Arkhangelsk og 20 musikere fra Arctic Musicians skal delta på symfonien. Som tittelen Arctic Symphony tilsier, vil verket bygges opp med store og til dels stillestående klangflater som vil avspeile både Nordishavet, nordlyset og den storslåtte nord-norske naturen.