Arctic North Sommerkonferanse

Søker
Sámi Álgoálbmot Risttalaš Guovddáš
Finnmark
Samarbeidspartner
New Generation Church
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
217 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
350
Ungdom
80 (norske og russiske)

­­

Sámi Urbefolknings Kristen Senter skal arrangere en konferanse i tidsrommet 18. - 23. juli 2017 i Laksjohka, Tana. Konferansen arrangeres for fjerde gang. Under tittelen "Arctic North Sommerkonferanse" skal omkring 500 deltagere fra Norge, Russland, Finland og Sverige samles for kulturelle og åndelige utvekslinger. I tillegg til deltakere fra Skandinavia og Barentsregionen har vi gjester som kommer fra Israel, USA og Afrika.