Arctic Jazz Meeting

Søker
Chrisfestivalen Kjøllefjord
Finnmark
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Jazz
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
160 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
39
Ungdom
10 (norske og russiske)

­­

Under Chrisfestivalen 2017 skal jazzmusikere fra Arkhangelsk oblast, Karelia, Troms og Finnmark møtes i Kjøllefjord for å inspirere hverandre. Målet er å finne et fellesspråk for planlegging av fellesprosjekter i fremtiden.