Altaturneringa

Applicant
Alta IF
Finnmark
Partner
Murmansk Regional Football Federation
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
115 000 NOK
Satsingsområde
Idrett

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
80
Ungdom
66 (norske og russiske)

­­

Alta IF søker om støtte til et prosjekt som tar sikte på å bygge samarbeid mellom vår klubb og russiske lag i Murmansk-regionen. Vårt ønske er å kunne skape forhold for varig deltakelse på russiske fotballturneringer og Altaturneringen.