17.mai Narjan-Mar

Søker
Internasjonalt reindriftssenter
Finnmark
Samarbeidspartner
Kgl. Norske Generalkonsulat i Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
42 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
4

­­

Formålet med reisen er å ha møter med Generalkonsulatet, reindriftsorganisasjonen Yasavei og Association of World Reindeer Herders rådsmedlemmer for oppfølging og planlegging av aktiviteter fremover både på russisk side og den forestående verdenskongressen for reindriftsfolk i august. I tillegg vil det være markering på 17.mai og for kongeparets 80-årsdager.