Tråante 2017 at Rockheim

Søker
Markumeannu
Troms
Samarbeidspartner
Sami Nurash
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
70 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes
februar 2017

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
35
Ungdom
6 (norske og russiske)

­­

Lage et arrangement under jubileumsuken for samers 100-årsjubileum; Tråante 2017. Arrangementet vil skje i jubileumsuken, på Rockheim. Det vil være konserter,seminarer, utstillinger og lignende.­­