Tildelinger store prosjekter høsten 2016

På sist styremøte ble det fordelt 3 287 000 kroner til store Barentsprosjekter. Totalt var det 7 prosjekter som fikk støtte.­­