Studietur til Murmansk

Applicant
YATA Tromsø
Troms
Partner
Barents youth cooperation office
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
65 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
17

 

­­

YATA Tromsø vil reise på studietur med 10 deltagere til Murmansk i tidsrommet 13-19 juni 2016. Hensikten er å etablere kontakter, lære om russisk sivilsamfunn, utveksle erfaringer og kunnskap med andre organisasjoner, lære om norsk-russiske forbindelser, Barentssamarbeidet og russisk samfunnsliv og politikk.