Språkkurs 2016

Applicant
Pasvik folkehøgskole
Finnmark
Partner
Skole 31
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
130 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
35

 

­­

Målet er å arrangere et språkkurs på folkehøgskolen i siste uke av juni og første uke av juli. Vi ønsker at russere og nordmenn skal møtes i Pasvik for å lære om hverandres språk og kultur. Vi har stor tro på at dette vil bidra mye til å forsterke folk-til-folk samarbeidet, noe som er svært viktig i lys av det nåværende politiske klima på nasjonalt nivå.