Skolesamarbeid Båtsfjord - Murmansk

Søker
Båtsfjord skole
Finnmark
Samarbeidspartner
Gymnasium nr. 3
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
89 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
45
Ungdom
38 (norske og russiske)

­­

Gymnasium nr 3 er vår vennskapsskole i Murmansk. Gjennom prosjektet ønsker vi reise på skolebesøk til de i Murmansk. Utvekslingen er planlagt i mars 2017. Målet er å utvikle elevenes kulturforståelse, språk og skape vennskap på tvers av landegrensene.