Sculpture of the enduring Friendship

Applicant
Scott Thoe

Søker: Scott Thoe
Samarbeider med: Maktah Dorev, Komi
Barentssekretariatets støtte: 129 000 kroner

­­

I 2012 lanserte Ivan Pozdeev, ordføreren i byen Syktyvkar, i Komi republikken, et genialt prosjekt som het «Urban Legends», hvor man ville skape mini-parker i hver av de 13 distriktene i byen. «Parkene» skulle egentlig bare være små «hvileplasser» med benker, litt beplantning og en skulptur, hvor folk kunne møtes og sitte og se på kunst og grønn vekst. Ideen var beundringsverdig, og byen investerte mye penger på gjennomføringen. 11 av de 12 planlagte parkene ble gjennomført. Scott Thoe og 2 russiske kunstnere har fått i oppdrag å lage den siste planlagte skulpturen i prosjektet.I kjølvannet av det 8. Internasjonale skulptursymposiet i Syktyvkar vil tre av deltagerne gjennomføre en felles skulptur i tre forskjellige medier med to siktemål:

  1. Å lage en profesjonell motvekt til nylig gjennomført skulptursamling av amatørkunst i byparkene og
  2. Understreke solidaritet mellom våre land i en politisk anspent tid.­­