Scout friendship summer camp 2016

Applicant
Brønnøy KFUK/KFUM
Nordland
Partner
The Nenets Okrug Scout Association
Nenets
Barentssekretariatets støtte
290 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
123
Ungdom
84 (norske og russiske)

 

­­

Formålet med prosjektet er å bygge videre på og utveksle speidererfaringer, og å utvikle vennskap under Brønnøy-Nenets vennskapsleir i Brønnoysund, og via "home hospitality" hvor speiderne bor hjemme hos lokale familier etter leiren, i perioden 24 - 30. juli. Totalt vil det være 90 deltakere fra Norge og Russland, 60 norske fra Brønnøy KFUK-KFUM-speidere,og 30 russiske fra The Nenets Okruk Scout Association. I tillegg til en liten lokal vennskapsleir for å besøke speiderne i Brønnøy, skal gruppen delta på en kretsleir på Herøy i perioden 30. juli - 6. august. her kommer det speidere fra hele Trøndelag og Nordland fylker. Det kommer også utlendinger både fra Sri Lanka, Polen og Burundi i Afrika.