Prosjekttildelinger september 2016

Applicant
Barentssekretariatet
Tangsprell

Barentssekretariatet tildelte støtte til ni prosjekter på fordelingsmøtet for september. Se hvilke norsk-russiske samarbeid som igangsettes denne høsten.

­­

Forskning og formidling fra folk til folk

UIT Norges Arktiske Universitet

 


Advancing dental education in Troms and Archangelsk

UIT Norges Arktiske Universitet

 


Samarbeid om kompetanseutvikling i russiskfaget

Kongsbakken videregående skole

 


Språk, kultur og utdanningsreise

Kirkenes ungdomsskole

 


Folklore i Blues og vintermørket

Folkeakdemiet Vardø

 


Drushba gjester DFB

Dansefestival Barents

 


Barents Chess 2016

Alta sjakklubb

 


Samarbeidsprosjekt Arkhangelsk - Troms

Norsk Sykepleierforbund Troms

 


Tangsprell i Murmanskregionen

Stellaris DansTeater