Prosjekttildelinger for juni

Applicant
Barentssekretariatet
Scout camp

Barentssekretariatet fordelte 1 846 000 kroner i prosjektstøtte til 15 ulike barentsprosjekter i juni. Se hvilke prosjekter som har fått støtte her. 

­­