NUORAT/ Youth/Ungdom 2016 og Russland til Riddu 2016

Applicant
Riddu Riddu Festivalen
Troms
Partner
Sami Nurash
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
400 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
125
Ungdom
100 (norske og russiske)

 

­­

Riddu Riđđu Festivála arrangeres i Kåfjord i Nord-Troms fra 13. – 17. juli 2016. Til prosjektene Riddu Nuorat og Russland til Riddu inviterer festivalen urfolk fra Russland og andre land. Riddu Nuorat består av tre hoveddeler: kreativitet, politikk og aktivitet. Russland til Riddu består av bla. Riddu Siida, som er et programområde som lar urfolk presentere seg selv, gjennom å ønske publikum velkommen inn til sine «hjem» på festivalområdet.