Nordområdene og 22. juni 1941

Applicant
Narviksenteret
Nordland
Partner
Northern-Arctic Federal University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
27 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
50

 

­­

Narviksenteret sammen med Det Nordlige (Arktiske) Føderale Universitet i Arkhangelsk og UiT – Norges Arktiske Universitet, skal arrangere et seminar i Narvik 22. juni 2016 under tittelen «Nordområdene og 22. juni 1941». Målet for seminaret er å markere 75-årsdagen for Tysklands angrep på Sovjetunionen og fortelle et bredt publikum om konsekvensene av dette angrepet for Nord-Norge. Barentssekretariatets midler skal sikre russisk deltakelse på seminaret.