I Craft, I Travel Light

Applicant
Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge

Søker: Norske Kunsthåndverkere i Nord-Norge
Samarbeider med: Flere
Barentssekretariatets støtte: 250 000

­­

" I Craft, I Travel Light arrangeres av NKNN i samarbeid med NNKM. Prosjektet består av to hoveddeler: en vandreutstilling med russisk og norsk kunsthåndverk, workshops, samt en publikasjon. For å fremme begge aspekter av prosjektet, planlegges nå en utvidet publikasjon som inneholder en katalog for utstillingen samt en egen del med hovedvekt på refleksjon og dokumentasjon rundt kunnskapsutveksling og det praksisbasert arbeidet.­­