Gruben barnekor "Wind of change"

Applicant
Gruben barnekor
Nordland
Partner
Petrozavodsk Musikk og Kulturskole
Karelia
Barentssekretariatets støtte
240 000 NOK
Satsingsområde
Kultur
Prosjektet startes

Number of participants in the project

Ungdom
85 (norske og russiske)

Formålet med prosjektet er å la ungdommer fra Petrozavodsk og Rana bli kjent med hverandre gjennom felles kulturaktivitet. Gruben barnekor skal besøke Petrozavodsk Musikk- og korskole. Reisen skal foregå i juni 2016. I Petrozavodsk skal vi synge, spille og ha opptredener sammen.