Grenseløs klang

Applicant
Arktisk Sinfonietta

Søker: Arktisk Sinfonietta
Samarbeider med: Flere
Barentssekretariatets støtte: 795 000 kroner

­­

Arktisk Sinfonietta med sin base i Tromsø ønsker å etablere et samarbeid med kammerorkesterene i Murmansk og Arkangelsk. Den felles tanken er å åpne opp for nye strømninger i russisk og norsk samtidsmusikk for deretter å presentere dette i begge land med norske musikere og russiske musikere. Prosjektet startet i 2015 med reise til Murmansk og Arkangelsk for å etablere og presentere ideen til de to kammerorkesterene i Russland. Det resulterte i et forprosjekt med 3 konserter i Russland og 4 i Norge, med norske og russiske musikere. Man ønsker å utvide hovedprosjektet med å lage nykomponert musikk av russiske og norske komponister i samarbeid med to dukketeaterensembler og teater i Murmansk og Arkhangelsk. AS er i samtaler med Figurteateret i Nordland om dette prosjektet. Etter endt forprosjekt ser Arktisk Sinfonietta og lederen for kammerorkesteret i Arkangelsk Vladimir Onufriev, at dette har vært med på å sette igang nye nettverk og tankeprosesser i nye deler av Barentsregionen. Nye partnere i prosjektet er dukketeaterscenen i både Murmansk ogArkangelsk. De er helt ledende i denne delen av Russland på dukketeater og har lange tradisjoner. Dette er en kunstart som er i ferd med å forsvinne fra Skandinavia og Europa og gjennom prosjektet vil man blåse liv i denne kunstarten og lage klassiske dukketeaterforestillinger med nyskrevet musikk med både russiske komponister og norske komponister.­­