Gavavuohta: Rettigheter, ressurser og visjoner

Søker
Sami Niison Forum
Finnmark
Samarbeidspartner
Sami heritage and development Foundation
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Satsingsområde
Urfolk
Prosjektet startes
februar 2017

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
222
Ungdom
19 (norske og russiske)

­­

Forprosjektet Gávavuohta (=Samiske kvinners verdi og status): Seminarer og kulturprogram i juni 2016 samler samiske kvinner, organisasjoner og samiske organer til oppstart av SNF pilotprosjekt "Gávavuohta" for å belyse samiske kvinners rettigheter, ressurser og visjoner.

  • Formål 1: Igangsette dokumentasjonsarbeid om samiske kvinners liv og trekke fram pionerer som Elsa Laula Renberg, og skape nettverk for kunnskap og formidling.
  • Formål 2: Delta i offentlig debatt både på sosiale og vanlige medier, og på møter og konferanser, for å sette samiske kvinnespørsmål på dagsorden og øke kunnskap og kompetanse.
  • Formål 3: Arrangere SNF Session på Tråante 2017-jubileet i Trondheim, med seminar, utstilling og et temanummer av tidsskriftet Gába. Samarbeid med MIRA Ressurssenter for minoritetskvinner i Norge. Jubileet er 100-årsmarkering av det første felles-samiske møtet som ble holdt i Trondheim i februar 1917.

­­