Ekskursjon til Tromsø

Søker
Kongsbakken videregående skole
Troms
Samarbeidspartner
Gymnas nr. 1
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse
Prosjektet startes

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
18
Ungdom
13 (norske og russiske)

­­

Elever og lærere fra Norsk-russisk skole, samt et team fra TV 21 i Murmansk skal reise til Tromsø i midten av oktober 2016. Formålet er å få kunnskaper om ulike institusjoner i Tromsø, da mange av elevene kommer til å studere i Tromsø senere. Dette er særlig viktig for de russiske elevenes forståelse av hvordan det norske samfunnet fungerer, i tillegg til språklæring og kulturforståelse. I år vil et team fra lokal-TV være med for å gi skolen PR i Murmansk.­­