Dagboken som gir ny forståelse av krigen

Maksim Ivanovitsj Starostin

Gjennom et samarbeid mellom Intitutt for historie og religionsvitenskap ved UIT og Murmansk Regionale Museum, skal andre verdenskrig-dagboken til førstesekretær Maksim Ivanovitsj Starostin i Murmansk kommunistparti gjøres tilgjengelig også for norske lesere. Det er ett av 19 norsk-russiske samarbeidsprosjekter som fikk støtte av Barentssekretariatet i februar.

Maksim Ivanovitsj Starostin var under andre verdenskrig førstesekretær i kommunistpartiets komite for Murmansk fylke, generalmajor og formann i Murmansk bys forsvarskomite. Starostin hadde fra sin lederposisjon oversikt over krigens gang og tilstanden i Murmansk by, og stod uopphørlig i forbindelse med Moskva, med Mikojan, Vorosjilov og andre av lederne i Kreml.

Unik kilde
Dagboksnedtegnelser var en problematisk litterær sjanger i Stalin-tida, fordi åpenhjertighet kunne straffe seg. Starostins dagbok er en unik kilde til krigen i nord og vil ha stor interesse for norske lesere og norske historikere som er opptatt av Russland og den andre verdenskrigens historie, skriver prosjektleder Jens Petter Nielsen i søknaden sin. 

- Dette er krigshistorien i dagboks form om hvordan Murmansk by kjempet for å stå imot presset fra den tyske hæren og det tyske flyvåpenet, og hvordan befolkningen innrettet sitt liv i krigsårene, skriver Nielsen. 

Byen ble bombet omtrent hver eneste dag, og bebyggelsen ble nesten fullstendig nedbrent. Manuskriptet til M.I. Starostins dagbok ble tatt vare på av hans etterkommere og ble først utgitt på russisk i 2014. 

Barentssekretariatets støtter prosjektet med 150 000 kroner, som i første rekke skal gå til å dekke kostander som den norske og russiske redaksjonskomiteen har hatt til sine møter. I tillegg skal vi dekke deler av oversettelsesarbeidet. 

19 prosjekter
Det var 19 barentsprosjekter som ble innvilget støtte i februar. Det spenner seg fra utvikling av kommersielt fiske til hundekjøringssamarbeid og karatesamling. Tilsammen fikk disse prosjektene 2.223.000 kroner i støtte. Under kan du se hvilke prosjekter dette gjelder.  

Utvikling av kommersielt innlandsfiske i Finnmark
Søker: Akvaplan-Niva
Samarbeider med: GosNIORH, Karelen, med flere
Barentssekretariatets støtte: 200 000 kroner

BEAR summer solstice
Søker: Folkeakademiet Hålogaland
Samarbeider med: Arkhangelsk Regional Public Organization, RASSVET
Barentssekretariatets støtte: 100 000 kroner

UnCapitalsTour
Søker: Barents Regional Youth Council
Samarbeider med: Barents Youth Cooperation Office, Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 240 000 kroner

Pomorfestivalen 2016 - Klassiske samarbeidskonserter
Søker: Stiftelsen laboratoriet for kunst, kultur
Samarbeider med: Filharmonien, Arkhangelsk/ Pomorskaja Filharmonia
Barentssekretariatets støtte: 80 000 kroner

Kulturfestivalen: Vi synger fred for hele verden
Søker: Nord-Hålogaland bispedømme
Samarbeider med: Den russiskortodokse kirke, Murmansk oblast
Barentssekretariatets støtte: 110 000 kroner

Barents Playmakers: Grensekryssende fotball i Barentsregionen
Søker: Kirkenes IF
Samarbeider med: Torpedo Nikel; Iskra Zapoljarnij 
Barentssekretariatets støtte: 150 000 kroner

Norsk utgave av Starostins krigsdagbok
Søker: Universitetet i Tromsø
Samarbeider med: Murmansk museum of regional studies, med flere.
Barentssekrariatets støtte: 150 000 kroner

Hundekjøring i Barentsregionen del II
Søker: Pasvik folkehøgskole
Samarbeider med: Kolskij simuran, Murmansk
Barentssekretariatet søker: 58 000 kroner 

The Barents Sea - a dissimilation project
Søker: Varanger museum
Samarbeider med: PINRO,Murmansk. Murmansk Museum of Regional Studies.
Barentssekretariatets støtte: 65 000 kroner

Barents Karate cooperation Murmansk
Søker: Sør-Varanger Kyokushinkai karateklubb
Samarbeider med: Rozhkov Dojo, Murmansk
Barentssekretariatets støtte: 79 000 kroner

Barents Hockey League
Søker: Tromsø stars
Samarbeider med: Murmansk sports komité
Barentssekretariatets støtte: 99 000 kroner

Arctic winter swim 2016
Søker: Karasjok svømmeklubb
Samarbeider med: Nikel svømmeklubb
Barentssekretariatets støtte: 150 000 kroner

Barentsmesterskap hurtigløp på skøyter
Søker: Nordnorsk skøytekrets
Samarbeider med: Murmansk Region Sports Committee
Barentssekretariatets støtte: 60 000 kroner

Russland - Norge Øvelser av vennskap
Søker: Tromsø Kulturskole
Samarbeider med: The Choreographic ensemble Druzhba, Arkhangelsk
Barentsekretariatets støtte: 40 000 kroner

International Barents Hockey League
Søker: Barents Hockey League 
Samarbeider med: Murmansk fylke ishockey forbund
Barentssekretariatets støtte: 99 000 kroner

CP-konferanse i Barentsperspektiv
Søker: Cerebral Parese foreningen i Finnmark 
Samarbeider med:  Kola district organizationt "All-Russian Society of the Disabled."
Barentssekretariatets støtte: 350 000 kroner

Samisk tradisjonsmusikk
Søker: Juoigiid Searvi 
Samarbeider med: Domna Homjuk, Lovozero
Barentssekretariatets støtte: 20 000 kroner

Kirkenes puckers til BHL
Søker: Kirkenes Puckers
Samarbeider med: Murmansk by ishockey forbund
Barentssekretariatets støtte: 83 000 kroner

Samarbeid om utvikling av Yukigassen
Søker: Yukigassen Norway
Samarbeider med: Arkhangelsk City Hall
Barentssekretariatets støtte: 90 000 kroner