Common War History WWII

Søker
Tirpitz Museums Venner
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk regional Union of War Veterans
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
209 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
100
Ungdom
50 (norske og russiske)

­­

Prosjektet er orientert mot vår felles krigshistorie i nordområdet under 2. verdenskrig. I prosjektperioden oktober 2016 til juni 2017 vil det bli arrangert felles ekskursjoner, åpne seminarer og foredrag, lokalisert til Storekorsnes og Kåfjord i Altafjorden, Valley of Honor/Litsadalen og Murmansk. Prosjektet har som mål å utveksle, dele og formidle felles informasjon og historier fra krigsårene på begge sider av grensen.