Common War History WWII

Applicant
Tirpitz Museums Venner
Finnmark
Partner
Murmansk regional Union of War Veterans
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
209 000 NOK
Satsingsområde
Kompetanse

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
100
Ungdom
50 (norske og russiske)

­­

Prosjektet er orientert mot vår felles krigshistorie i nordområdet under 2. verdenskrig. I prosjektperioden oktober 2016 til juni 2017 vil det bli arrangert felles ekskursjoner, åpne seminarer og foredrag, lokalisert til Storekorsnes og Kåfjord i Altafjorden, Valley of Honor/Litsadalen og Murmansk. Prosjektet har som mål å utveksle, dele og formidle felles informasjon og historier fra krigsårene på begge sider av grensen.