BAR international 2016 - MIGRATION

Søker
Pikene på broen

Søker: Pikene på Broen
Samarbeider med: flere
Barentssekretariatets støtte: 1 000 000 kroner

­­

PB har drevet residencyprogram for kunstnere i 12 år fra Kirkenes. Gjennom et tematisk, dagsaktuelt og helårlig, interaktivt BAR16, får deltakerne tilrettelagte opplegg som bidrar til research, nye og styrkede nettverk og samarbeide over grenser, ny kunstproduksjon, økt synlighet og større marked for deltakerne. Programmet er bevegelig over grensene og inneholder også arenabygging, kunnskapsutveksling og opplevelser for et norsk og russisk publikum i Barents. Programmet genererer også kunnskapsbaserte aktiviteter for barn og unge i området.­­